Annika Kütt / 14.08.2020

Alga uus kvaliteedikontrolli hooaeg!

AJN teeb igal aastal audiitorettevõtetes regulaarseid kvaliteedikontrolle. Sellel aastal alustame kvaliteedikontrolli hooaega septembrist. Kvaliteedikontrolli perioodi kontrollvalimis on seekord kokku 31 audiitorettevõtjat (vaata kontrollitavate nimekirja SIIT ning vastavat uudist SIIT).

 AJN-i esimehe Siim Tammeri hinnangul on iga-aastane regulaarne kvaliteedikontroll üks peamisi ja olulisemaid järelevalvelisi tegevusi, mille kaudu kontrollime ja tagame sektori nõuetekohase töökvaliteedi. Audiitorettevõtete ja vandeaudiitorite kvaliteedi järjepidev seiramine on oluline, sest nende poolt osutatud teenusel on ühiskonnas täita tähtis roll: tagada kvaliteetse auditiga ettevõtluskeskkonna aus ja läbipaistev toimimine.

 Eelmisel, 2019/2020 kvaliteedikontrolli hooajal kontrolliti kokku 31 audiitorettevõtjat (vt tulemusi SIIT). Kokkuvõtvalt lõpetati kvaliteedikontrollid eelmisel kontrollihooajal järgmiste tulemustega:

  •  11 tulemusega „roheline“ - audiitorteenuse kvaliteet vastab nõuetele;
  • 12 tulemusega „kollane“ - audiitorteenuse kvaliteedis esinesid vähemolulised puudused, täiustamine nõutav;
  • 6 tulemusega „oranž“ – audiitorteenuse kvaliteedis esinesid olulised puudused, täiustamine nõutav;
  • 2 tulemusega „punane“ - audiitorteenuse kvaliteet ei vasta nõuetele, oluline täiustamine nõutav. 

Ühe kontrollvalimis olnud audiitorettevõtja kvaliteedikontroll lükati olulise mõjuva põhjuse alusel edasi ja selle tulemuse osas puudub täna otsus.

 Rõõm on tõdeda, et võrreldes 2018/2019 tegevusperioodi kvaliteedikontrollide tulemustega (vaata tulemusi SIIT) on 2019/2020 tegevusperioodi kvaliteedikontrolli tulemused oluliselt paranenud, vähenenud on nii „oranžide“ kui „punaste“ tulemuste arv ning kasvanud „kollaste“ ja oluliselt „roheliste“ tulemuste osakaal. Paraku aga oleme pidanud kahel viimasel aastal alandama kvaliteedikontrolli tulemuste pinnalt nii Deloitte kui KPMG kvaliteedikontrolli märgised kollaseks, kuid loodetavasti on mõlemad tehtud varasematest tähelepanekutest oma järeldused teinud. 

AJN loodab uuel kontrollihooajal sujuvale koostööle kõigi audiitorettevõtete ja nende esindajatega.


Jaga artiklit:
Menüü