AJN otsustas 11.08.2020, tuginedes audiitortegevuse seaduse § 124 lõike 1 punktile 6, § 136 lõigetele 1-3, §-le 137 ja kvaliteedikontrolli korra §-dele 5, 7-9 ning § 14 lõikele 1:

1. Kinnitada korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekiri kontrolliperioodi 01.07.2014-30.06.2020 kohta.

2. Kvaliteedikontrolli läbiviimise perioodiks on ajavahemik 01.09.2020-31.08.2021.

Korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekiri on kättesaadav SIIT.

2019/2020 kvaliteedikontrolli tulemused:
AudiitorettevõtjaOtsuse kpTulemus
Aasta Audit OÜ


Absolvere OÜ


AS PricewaterhouseCoopers


Anne Aigro Audiitorühing OÜ


Anuabi OÜ


Audiitorbüroo Laid UÜ


Audiitorbüroo Rostok & Kärt OÜ


Audit Advisory OÜ


Audius AB osaühing


BDO Eesti AS


Capella Audit OÜ


Dana Audit OÜ


Fiducia Audit OÜ


Hansa Audit osaühing 


Kagu-audit OÜ


Konsult.ee OÜ


Lahendused Pluss KV OÜ


Lihtsalt Teenused OÜ


LK Konsultatsioonid OÜ


Maire Otsus-Carpenter


Osaühing Audiitorbüroo K&K


Osaühing Gaidian


Osaühing MAINOR AUDIT JA PARTNERID


Osaühing Notera Audit


OÜ AT Audiko


OÜ Audiitorbüroo RKT


OÜ EM AUDIITORTEENUSED


OÜ Maret Saatuse Audiitorbüroo


Q Audit OÜ


Steinberg Audit OÜ


VNR Audit OÜ
Menüü