Annika Kütt / 12.08.2020

AJN kinnitas korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekirja

AJN otsustas 11.08.2020:

  1. kinnitada korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekirja kontrolliperioodi 01.07.2014-30.06.2020 kohta;
  2. et kvaliteedikontrolli läbiviimise perioodiks on ajavahemik 01.09.2020-31.08.2021.

Korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekiri on kättesaadav SIIT.

Edasine lähiaja kvaliteedikontrolli protsess on järgnev:

  1. Orienteeruvalt 12. – 13. augustil 2020 võtab AJN-i töötaja kõigi valimisse sattunud audiitorettevõtjate esindajatega kohapealse kontrolli toimumise üksikasjade (toimumise aeg, koht jms) kokkuleppimiseks ühendust.
  2. Juhul, kui kõik kontrolli ajad saab planeeritud ajal kokku lepitud, siis orienteeruvalt 14. augustil 2020 edastatakse kõikidele kvaliteedikontrolli valimis olevatele isikutele kvaliteedikontrolli alustamise teade, milles on detailsed juhised kvaliteedikontrolli protsessi kohta, sh info töörühma liikmete, kliendinimekirja ning KVK standardi ja eetikakoodeksi kontroll-lehe edastamise ning kohapealse kontrolli toimumise aja ja koha kohta.
  3. Hiljemalt 31. augustiks 2020 peavad kvaliteedikontrolli valimis olevad isikud AJN-ile edastama digitaalselt allkirjastatud kliendinimekirja kahe viimase tegevusperioodi kohta (perioodid 01.07.208-30.06.2019 ja 01.07.2019 – 30.06.2020) ning KVK standardi ja eetikakoodeksi kontroll-lehe (NB! Lisa on uuendatud - täita tuleb lisa 15). Soovi korral võivad kvaliteedikontrolli valimis olevad isikud neid koheselt täitma hakata.
kvaliteedikontrolli kord ja kõik kvaliteedikontrolli kontroll-lehed on nähtavad ja kättesaadavad SIIT.
Jaga artiklit:
Menüü