AJN on tänulik igasuguse informatsiooni eest, mis puudutab audiitortegevuse järelevalvet, võimalikke rikkumisi või kahtlusi rikkumiste toimepanemisest.   

Käsitleme meile laekunud infot vastavalt seaduses sätestatud konfidentsiaalsusega.

Meile saadetud info võib olla aluseks järelevalvemenetluse läbiviimiseks, kuid Teil ei ole õigust nõuda vastava võimaliku menetluse kohta informatsiooni ega ole selles, pelgalt AJN-i teavituse kaudu, menetlusosaliseks. Kui meil on täiendavaid küsimusi, pöördume ise Teie poole. 

Olulise informatsioon palume esitada AJN-le meili vahendusel ajn@ajn.ee või kirjutades nõukogu esimehele urmas.kaarlep@ajn.ee.
Menüü