Korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekiri

AJN otsustas 14.08.2019, tuginedes audiitortegevuse seaduse § 124 lõike 1 punktile 6, § 136 lõigetele 1-3, §-le 137 ja kvaliteedikontrolli korra §-dele 5, 7-9 ning § 14 lõikele 1:

  1. Kinnitada korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekiri kontrolliperioodi 01.07.2013-30.06.2019 kohta.
  2. Kvaliteedikontrolli läbiviimise perioodiks on ajavahemik 01.09.2019-31.08.2020.
Korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekiri on kättesaadav siit.

2019/2020 kvaliteedikontrolli tulemused

AudiitorettevõtjaOtsuse kpTulemus
Ailer Audit OÜ


Alliance Audit OÜ


Alpha Audit OÜ


Anne Aigro Audiitorühing OÜ


ANTIMAR Audiitorid OÜ


Anuabi OÜ
07.01.2020
ORANŽ
Audiitorbüroo Anrison Osaühing


Audiitorbüroo Fibroiin OÜ


Audiitorbüroo PL OÜ


Audiitorteenuse OÜ


Audit Advisory OÜ


Audius AB osaühing
07.01.2020
ORANŽ
AVAC Audit OÜ
15.10.2019ROHELINE
Crowe DNW OÜ
17.12.2019
ROHELINE
ELAI audiitorbüroo OÜ


Ernst & Young Baltic AS


Hansa Audit osaühing
07.01.2020
ORANŽ
Konsult.ee OÜ


KPMG Baltics OÜ


KT Audit OÜ


osaühing A & M Audit


osaühing "AMC Audit"


Osaühing Audiitoribüroo Revisor


Osaühing Hea Tava


Osaühing Notera Audit
07.01.2020
ORANŽ
Osaühing Peedu Audit
01.10.2019ROHELINE
Osaühing Pluss Kümme
17.12.2019ROHELINE
OSAÜHING RIVALES - AUDIT


OÜ AUDIITORIBÜROO LSM


RUUT & PARTNERID AUDIITORBÜROO OÜ
12.11.2019 ROHELINE
ST& Partners Osaühing
07.01.2020
ROHELINE
Vello Mettis


 Audiitorkontroll OÜ  


Menüü