Korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekiri

AJN otsustas 09.08.2018, tuginedes audiitortegevuse seaduse § 124 lõike 1 punktile 6, § 136 lõigetele 1-3, §-le 137 ja kvaliteedikontrolli korra §-dele 5, 7-9 ning § 14 lõikele 1:

  1. Kinnitada korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekiri kontrolliperioodi 01.07.2012-30.06.2018 kohta (lisatud).
  2. Kvaliteedikontrolli läbiviimise perioodiks on ajavahemik 01.09.2018-30.06.2019.

Korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekiri on kättesaadav siit.


2018/2019 kvaliteedikontrolli tulemused

! OÜ Audiitorbüroo Õnne Kurvet kvaliteedikontrolli tulemuse otsus tühistatud 07.06.2022 Riigikohtu otsusega.


Menüü