AJN-i koosseis on nimetatud Rahandusministri 04.09.2017 käskkirjaga alljärgnevalt:
  1. Urmas Kaarlep (AJN-i esimees)
  2. Siim Tammer
  3. Andres Järving
  4. Kai Härmand
  5. Sale Ajalik
  6. Mirjam Suurekivi
  7. Ivar Kiigemägi

Audiitortegevuse järelevalvenõukogu liikme volituste tähtaeg on viis aastat volituste algusest. 

AJN-i tegevust reguleerib lisaks AudS-le ka audiitortegevuse järelevalve nõukogu töökord.  
AJN-ga saab ühendust võtta läbi üldise AJN-i meiliaadressi ajn@ajn.ee või otse AJN-i esimehele kirjutades urmas.kaarlep@ajn.ee.
Menüü