AJN otsustas 09.08.2023, tuginedes audiitortegevuse seaduse § 124 lõike 1 punktile 6, § 136 lõigetele 1-3, §-le 137 ja kvaliteedikontrolli korra §-dele 5, 7-9 ning § 14 lõikele 1:

1. Kinnitada korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekiri kontrolliperioodi 01.07.2017-30.06.2023 kohta.

2. Kvaliteedikontrolli läbiviimise perioodiks on ajavahemik 01.09.2023-31.08.2024.

Korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekiri on kättesaadav SIIT.

2023/2024 kvaliteedikontrolli tulemused:
AudiitorettevõtjaOtsuse kpTulemus

Menüü