AJN otsustas 09.08.2023, tuginedes audiitortegevuse seaduse § 124 lõike 1 punktile 6, § 136 lõigetele 1-3, §-le 137 ja kvaliteedikontrolli korra §-dele 5, 7-9 ning § 14 lõikele 1:

1. Kinnitada korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekiri kontrolliperioodi 01.07.2017-30.06.2023 kohta.

2. Kvaliteedikontrolli läbiviimise perioodiks on ajavahemik 01.09.2023-31.08.2024.

Korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekiri on kättesaadav SIIT.


2023/2024 kvaliteedikontrolli tulemused:
AudiitorettevõtjaOtsuse kpTulemus
Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers
16.11.2023
ROHELINE
Brokerman Audit OÜ
28.11.2023
KOLLANE
Audiitorühing Erika Tikenberg OÜ
28.11.2023
ROHELINE
LS Audit OÜ
09.01.2024
ORANŽ
osaühing Artestan
09.01.2024
ORANŽ
Gabler Audit OÜ
23.01.2024
ORANŽ
AUDIITORBÜROO ELSS OÜ
14.02.2024
KOLLANE
Helle Paeväli
14.02.2024
ORANŽ
Rödl & Partner Audit Osaühing
14.02.2024
ORANŽ
TPMM Nordic OÜ
14.02.2024
ORANŽ
Osaühing Audiitorbüroo Õnne Kurvet
14.02.2024
ORANŽ
Haiba Audit Osaühing
28.02.2024
ROHELINE
Finance Audit Estonia OÜ
13.03.2024
PUNANE
OÜ Probatus
02.04.2024
ORANŽMenüü