AJN otsustas 10.08.2021, tuginedes audiitortegevuse seaduse § 124 lõike 1 punktile 6, § 136 lõigetele 1-3, §-le 137 ja kvaliteedikontrolli korra §-dele 5, 7-9 ning § 14 lõikele 1:

1. Kinnitada korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekiri kontrolliperioodi 01.07.2015-30.06.2021 kohta.

2. Kvaliteedikontrolli läbiviimise perioodiks on ajavahemik 01.09.2021-31.08.2022.

Korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekiri on kättesaadav SIIT.

2021/2022 kvaliteedikontrolli tulemused:
AudiitorettevõtjaOtsuse kpTulemus
Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti
21.12.2021
ROHELINE
Ann Närep Audiitorühing OÜ
23.03.2022
ORANŽ
Anne Aigro Audiitorühing OÜ
18.05.2022
ORANŽ
Assertum Audit OÜ
09.03.2022
ORANŽ
AUDEST AUDIITORTEENUSTE OSAÜHING
04.05.2022
ORANŽ
Audiitor Mihkel Tammaru OÜ
10.08.2022
PUNANE
Audiitorbüroo Fides OÜ
23.03.2022
KOLLANE
Audiitorbüroo Katrin Mugra OÜ
26.01.2022
ROHELINE
Audiitorbüroo Noto Osaühing
06.04.2022
KOLLANE
Audiitorkontroll OÜ
-
Tegevusluba võetud ära 10.01.2022 otsusega
 Audit Partner OÜ
13.06.2022
PUNANE
Audius AB osaühing
10.08.2022
ORANŽ
ECOVIS Stella Audiitorbüroo OÜ
13.06.2022
ROHELINE
ECTUS FINANCE OÜ
09.02.2022
KOLLANE
EL Finants OÜ
18.05.2022
KOLLANE
Grant Thornton Baltic OÜ
09.02.2022
ROHELINE
Hansa Audit osaühing
08.11.2021
ORANŽ
HLB Expertus KLF OÜ
18.05.2022
PUNANE
Klaar.me Services OÜ
09.02.2022
Arvatud valimist välja AJNi otsusega nr 810 töövõttude vähese arvu tõttu
Konsult.ee OÜ
04.05.2022
KOLLANE
Lahendused Pluss KV OÜ
04.05.2022
ORANŽ
Lily Jallai
04.05.2022
KOLLANE
osaühing A & P Projekt
08.11.2021
ROHELINE
Osaühing Audiitorbüroo K&K
30.05.2022
ORANŽ
Osaühing Audiitorfirma Klea
10.08.2022
ORANŽ
osaühing Notera Audit
10.08.2022
ORANŽ
Number RT OÜ
10.01.2022
ROHELINE
OÜ Audiitorbüroo PROFITIUS
23.11.2021
KOLLANE
OÜ E-Audit
21.12.2021
ROHELINE
OÜ KL Partners
23.03.2022
ROHELINE
Paveta AU Osaühing10.08.2022 PUNANE
Tiia Tiido26.01.2022 KOLLANE
Tiiva Audit OÜ04.05.2022 ROHELINE
Villems & Partnerid OÜ 18.05.2022 ROHELINE
KT Audit OÜ 06.04.2022
 ORANŽ

Menüü