AJN otsustas 10.08.2021, tuginedes audiitortegevuse seaduse § 124 lõike 1 punktile 6, § 136 lõigetele 1-3, §-le 137 ja kvaliteedikontrolli korra §-dele 5, 7-9 ning § 14 lõikele 1:

1. Kinnitada korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekiri kontrolliperioodi 01.07.2015-30.06.2021 kohta.

2. Kvaliteedikontrolli läbiviimise perioodiks on ajavahemik 01.09.2021-31.08.2022.

Korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekiri on kättesaadav SIIT.

2021/2022 kvaliteedikontrolli tulemused:
AudiitorettevõtjaOtsuse kpTulemus
Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti


Ann Närep Audiitorühing OÜ


Anne Aigro Audiitorühing OÜ


Assertum Audit OÜ


AUDEST AUDIITORTEENUSTE OSAÜHING


Audiitor Mihkel Tammaru OÜ


Audiitorbüroo Fides OÜ


Audiitorbüroo Katrin Mugra OÜ


Audiitorbüroo Noto Osaühing


Audiitorkontroll OÜ


 Audit Partner OÜ


Audius AB osaühing


ECOVIS Stella Audiitorbüroo OÜ


ECTUS FINANCE OÜ


EL Finants OÜ


Grant Thornton Baltic OÜ


Hansa Audit osaühing


HLB Expertus KLF OÜ


Klaar.me Services OÜ


Konsult.ee OÜ


Lahendused Pluss KV OÜ


Lily Jallai


osaühing A & P Projekt


Osaühing Audiitorbüroo K&K


Osaühing Audiitorfirma Klea


osaühing Notera Audit


Number RT OÜ


OÜ Audiitorbüroo PROFITIUS


OÜ E-Audit


OÜ KL Partners


Paveta AU Osaühing  
Tiia Tiido  
Tiiva Audit OÜ  
Villems & Partnerid OÜ   
KT Audit OÜ   

Menüü