AJN otsustas 10.08.2022, tuginedes audiitortegevuse seaduse § 124 lõike 1 punktile 6, § 136 lõigetele 1-3, §-le 137 ja kvaliteedikontrolli korra §-dele 5, 7-9 ning § 14 lõikele 1:

1. Kinnitada korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekiri kontrolliperioodi 01.07.2016-30.06.2022 kohta.

2. Kvaliteedikontrolli läbiviimise perioodiks on ajavahemik 01.09.2022-31.08.2023.

Korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekiri on kättesaadav SIIT.

2022/2023 kvaliteedikontrolli tulemused:
AudiitorettevõtjaOtsuse kpTulemus
  MS Audit OÜ

Arvatud valimist välja AJN otsusega 868 töövõttude puudumise tõttu
   Menüü