AJN otsustas 10.08.2022, tuginedes audiitortegevuse seaduse § 124 lõike 1 punktile 6, § 136 lõigetele 1-3, §-le 137 ja kvaliteedikontrolli korra §-dele 5, 7-9 ning § 14 lõikele 1:

1. Kinnitada korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekiri kontrolliperioodi 01.07.2016-30.06.2022 kohta.

2. Kvaliteedikontrolli läbiviimise perioodiks on ajavahemik 01.09.2022-31.08.2023.

Korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekiri on kättesaadav SIIT.

2022/2023 kvaliteedikontrolli tulemused:
AudiitorettevõtjaOtsuse kpTulemus
MS Audit OÜ

Arvatud valimist välja AJN otsusega 868 töövõttude puudumise tõttu
Audiitorbüroo Maalinn OÜ
02.11.2022
ROHELINE
Ernst & Young Baltic AS
14.12.2022
ROHELINE
Audit Vikneti osaühing
17.01.2023
PUNANE
Paveta AU Osaühing
17.01.2023
PUNANE
FIE Helle Paeväli
17.01.2023
ORANŽ
PKF Estonia osaühing
17.01.2023
KOLLANE
Ann Närep Audiitorühing OÜ
17.01.2023
ROHELINE
Baker Tilly Baltics OÜ
17.01.2023
ROHELINE
HLB Expertus KLF OÜ
14.02.2023
PUNANE
Assertum Audit OÜ
14.02.2023
ORANŽ
Audiitorbüroo ELSS OÜ
07.03.2023
ORANŽ
Brokerman Audit OÜ
07.03.2023
ORANŽ
KPMG Baltics OÜ
07.03.2023
KOLLANE
Audit & Review OÜ
12.04.2023
ROHELINE
OSAÜHING TULEKIVI S.P.
25.04.2023
KOLLANE
Lahendused Pluss KV OÜ
04.05.2023
ORANŽ
ANTIMAR Audiitorid OÜ
04.05.2023
PUNANE

OÜ Probatus

17.05.2023
ORANŽ
Grow Audit OÜ/Gabler Audit OÜ
25.05.2023
ORANŽ
Capella Audit OÜ
06.06.2023
PUNANE
I.S. AUDIITORTEENUSTE OSAÜHING
06.06.2023
ORANŽ
Osaühing Audit & Business Advice
06.06.2023
ORANŽ
AUDEST AUDIITORTEENUSTE OSAÜHING
06.06.2023
KOLLANE
Osaühing Artestan
28.06.2023
ORANŽ
Osaühing CoAudit
28.06.2023
PUNANE
Osaühing Audiitorbüroo K&K
28.06.2023
KOLLANE
Koidu Audiitorteenused OÜ
28.06.2023
ORANŽ
Anne Aigro Audiitorühing OÜ
09.08.2023
ORANŽ
Audita osaühing
09.08.2023
ORANŽ
Osaühing MK Audit
15.08.2023
ORANŽ
Audius AB osaühing
 30.08.2023KOLLANE
osaühing Audiks
30.08.2023
ORANŽ
osaühing Ignase
26.09.2023
PUNANE
Accentum OÜ
16.11.2023
 PUNANE


Menüü