Vandeaudiitor peab järgima kutse-eetika aluseid, mis sätestatakse eetikakoodeksis.
Vandeaudiitor, kes täidab seaduses sätestatud vandeaudiitori kutsetegevusalaseid ülesandeid avaliku sektori üksuses töötades, ja audiitorettevõtja peavad vandeaudiitori kutsetegevuses täitma AudS § 46 alusel kehtestatud või kinnitatud vandeaudiitori kutsetegevuse standardeid.

Vandeaudiitori kutsetegevuse standardid (kehtivad alates 15.12.2016).

Vandeaudiitori kutsetegevuse standardid (kehtisid kuni 15.12.2016).


Menüü