Vandeaudiitor peab järgima kutse-eetika aluseid, mis sätestatakse eetikakoodeksis.
Vandeaudiitor, kes täidab seaduses sätestatud vandeaudiitori kutsetegevusalaseid ülesandeid avaliku sektori üksuses töötades, ja audiitorettevõtja peavad vandeaudiitori kutsetegevuses täitma AudS § 46 alusel kehtestatud või kinnitatud vandeaudiitori kutsetegevuse standardeid.

Vandeaudiitori kutsetegevuse standardid (kehtivad alates 15.12.2021)

Vandeaudiitori kutsetegevuse standardid (kehtisid 15.12.2019 kuni 15.12.2021)

Vandeaudiitori kutsetegevuse standardid (kehtisid 01.09.2018 kuni 14.12.2019)

Vandeaudiitori kutsetegevuse standardid (kehtisid 15.12.2016 kuni 31.08.2018)

Vandeaudiitori kutsetegevuse standardid (kehtisid kuni 15.12.2016)


Menüü