AJN-i töökord

Kvaliteedikontrolli kord (alates 13.09.2017)
 Lisa 1 - Töörühma töö protokolli vorm
 Lisa 2 - Töörühma aruande vorm
Lisa 3 - Auditeerimise standardite kontroll-leht (1.07.2016-30.06.2018 lõppevate perioodide finantsaruannete auditite )
Lisa 4 - Auditeerimise standardite kontroll-leht (kuni  30.06.2016 lõppevate perioodide finantsaruannete auditite )
Lisa 5 - Ulevaatamise standardi kontroll-leht  (kuni 30.06.2018 lõppevate perioodide finantsaruannete ülevaatamisele) 
 Lisa 6 - Ulevaatamise standardi kontroll-leht  
Lisa 7 - Muude kindlustandvate teenuste standardite kontroll-leht (aruannetele kuni 31.08.2018)  
 Lisa 8 - Muude seonduvate teenuste standardite kontroll-leht 
Lisa 9 - KVK standardite ja eetikakoodeksi kontroll-leht (tegevusperioodile 1.07.2016-30.06.2018) 
Lisa 10 - KVK standardite ja eetikakoodeksi kontroll-leht (tegevusperioodile kuni 30.06.2016)  
Lisa 11 - Muude kindlustandvate teenuste standardite kontroll-leht (aruannetele alates 01.09.2018)
Lisa 12 - Auditeerimisestandardite kontroll-leht (alates 01.07.2018 lõppevate perioodide finantsaruannete auditite) 
Lisa 13 - Ulevaatamise standardi kontroll-leht (alates 01.07.2018 lõppevate perioodide finantsaruannete ülevaatamisele) 
Lisa 14 - KVK standardite ja eetikakoodeksi kontroll-leht  (tegevusperioodile alates 01.07.2018)  

Distsiplinaarmenetluse kord

Kaebuste menetlemise ja uurimise kord


Menüü