AJN-i töökord

Kvaliteedikontrolli kord (alates 28.11.2023)

Lisa 1 - Töörühma töö protokolli vorm (alates 05.03.2021)
Lisa 2 - Töörühma aruande vorm (alates 05.03.2021)
 Lisa 3 - Auditeerimise standardite kontroll-leht (1.07.2016-30.06.2018 lõppevate perioodide finantsaruannete auditite )
Lisa 4 - Auditeerimise standardite kontroll-leht (kuni 30.06.2016 lõppevate perioodide finantsaruannete auditite )
Lisa 5 - Ulevaatamise standardi kontroll-leht  (kuni 30.06.2018 lõppevate perioodide finantsaruannete ülevaatamisele)
 Lisa 6 - Ulevaatamise standardi kontroll-leht  
Lisa 7 - Muude kindlustandvate teenuste standardite kontroll-leht (aruannetele kuni 31.08.2018)  
 Lisa 8 - Muude seonduvate teenuste standardite kontroll-leht
Lisa 9 - KVK standardi ja eetikakoodeksi kontroll-leht (tegevusperioodile 1.07.2016-30.06.2018)
Lisa 10 - KVK standardi ja eetikakoodeksi kontroll-leht (tegevusperioodile kuni 30.06.2016)  
Lisa 11 - Muude kindlustandvate teenuste standardite kontroll-leht (aruannetele alates 01.09.2018)
Lisa 12 - Auditeerimisestandardite kontroll-leht (alates 01.09.2018 lõppevate perioodide finantsaruannete auditite)
    Lisa 13 - Ülevaatamise standardi kontroll-leht (ISRE(EE)2400) (alates 01.09.2018)
Lisa 14 - KVK standardi ja eetikakoodeksi kontroll-leht  (tegevusperioodile alates 01.07.2018)
Lisa 15 - KVK standardi ja eetikakoodeksi kontroll-leht
    Lisa 16 - Auditeerimisestandardite kontroll-leht (15.12.2019 või pärast seda algavate perioodide auditid)
 Lisa 17 - Auditeerimisestandardite kontroll-leht (01.06.2020 või pärast seda algavate perioodide auditid)
  Lisa 18 - Kvaliteedi juhtimise standardi ja eetikakoodeksi kontroll-leht
    Lisa 19 - Auditeerimisestandardite kontroll-leht (30.08.2023)
    Lisa 20 - Ülevaatamise standardi kontroll-leht (ISRE(EE)2400)


Kvaliteedikontrolli kord (alates 05.03.2021)  

Kvaliteedikontrolli kord
(alates 13.09.2017)
 Lisa 1 - Töörühma töö protokolli vorm  (alates 13.09.2017)
 Lisa 2 - Töörühma aruande vorm  (alates 13.09.2017)
Tegevusaruande ja läbipaistvusaruande koostamise, esitamise ja valdamise kord (alates 1.10.2017)
   Lisa 1. Vandeaudiitori tegevusaruande vorm
   Lisa 2. Audiitorettevõtja tegevusaruande vorm
   Lisa 3. Audiitorettevõtja klientide nimekirja vorm (uus vorm, 2017)


Distsiplinaarmenetluse kord (alates 05.03.2021)
Distsiplinaarmenetluse kord (alates 17.09.2017)

Kaebuste menetlemise ja uurimise kord (alates 05.03.2021)
Kaebuste menetlemise ja uurimise kord (alates 17.09.2017)

Vandeaudiitori täiendusõppe kord

Menüü