Audiitortegevuse seaduse kohaselt on Audiitorkogu juhatuse  ülesanne töötada välja või muuta ja esitada järelevalvenõukogule audiitortegevusega seotud soovitused ja juhendid. Järelevalvenõukogu kinnitab, vajadusel muudatustega, juhatuse poolt esitatud soovitused ja juhendid. Õigusaktide alusel kinnitatud juhenditele ja soovitustele vastavust kontrollib AJN.

Juhendmaterjal vandeaudiitoritele audiitorteenuse töövõtufailide kokkupaneku ja arhiveerimise viisidest (avaldatud Audiitorkogu kodulehel 23.02.2021)

Menüü