Annika Kütt / 05.03.2021

AJN kinnitas uued menetluskorrad

AJN kinnitas 02.02.20201 koosolekul järgmised korrad:
 * Distsiplinaarmenetluse kord
 * Kaebuste menetlemise ja uurimise kord
 * Kvaliteedikontrolli kord
 * Lisa 1 - Töörühma töö protokolli vorm
 * Lisa 2 - Töörühma aruande vorm
Kordasid ja nende lisasid rakendatakse alates  05.03.2021. Menetlused, mis on alustatud enne 05.03.2021, viiakse lõpuni menetluse algatamise ajal kehtinud kordade kohaselt. 

Korrad on avaldatud AJN-i lehel õigusaktide alamlehel "Korrad".
Jaga artiklit:
Menüü