Grete Hallikvee / 11.08.2022

AJN kinnitas korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekirja

AJN otsustas 10.08.2022:

  1. kinnitada korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekirja kontrolliperioodi 01.07.2016-30.06.2022 kohta;
  2. kvaliteedikontrolli läbiviimise perioodiks on ajavahemik 01.09.2022-31.08.2023.

Korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekiri on kättesaadav SIIT.

Edasine lähiaja kvaliteedikontrolli protsess on järgnev:

1. Orienteeruvalt 17. augustil 2022 edastatakse kõikidele kvaliteedikontrolli valimis olevatele isikutele kvaliteedikontrolli alustamise teade, milles on info kliendinimekirjade, KVK standardi ja eetikakoodeksi kontroll-lehe edastamise kohta.

    2. Hiljemalt 31. augustiks 2022 peavad kvaliteedikontrolli valimis olevad isikud AJN-ile edastama digitaalselt allkirjastatud kliendinimekirja kahe viimase tegevusperioodi kohta (perioodid 01.07.2020-30.06.2021 ja 01.07.2021 – 30.06.2022) ning KVK standardi ja eetikakoodeksi kontroll-lehe (täita tuleb lisa 15).

Kvaliteedikontrolli kord ja kõik kvaliteedikontrolli kontroll-lehed on nähtavad ja kättesaadavad SIIT.

Jaga artiklit:
Menüü