Annika Kütt / 16.02.2021

AJN kinnitas arhiveerimise juhendmaterjali 

AJN kinnitas 15.02.2021 juhendmaterjali vandeaudiitoritele audiitorteenuse töövõtufailide kokkupaneku ja arhiveerimise viiside kohta. Antud juhend on täitmiseks kohustuslik ning selle täitmist kontrollib AJN.

Juhendmaterjal on lisatud AJN-i kodulehele saki "ÕIGUSAKTID" -> "Audiitorkogu juhendid" alla. Otsetee juhendini on SIIN.
Jaga artiklit:
Menüü