Eksamikomisjoni liikmed:
  1. Marika Taal (eksamikomisjoni esimees; nõunik, Rahandusministeerium)
  2. Eeli Lääne (vandeaudiitor, EL Finants OÜ)
  3. Ivi Kärt (vandeaudiitor, audiitorbüroo Rostok & Kärt)
  4. Laile Kaasik (vandeaudiitor, BDO Eesti AS)
  5. Maire Otsus-Carpenter (vandeaudiitor)
  6. Mare Kingo (jurist, Audiitorkogu kantsler)
  7. Stan Nahkor (vandeaudiitor, Ernst & Young Baltic AS)
  8. Triin Tats (siseaudiitor, AS SEB Pank)
  9. Egle Vainula (vandeaudiitor)


Menüü