Eksamikomisjoni liikmed:
  1. Marika Taal (eksamikomisjoni esimees; nõunik, Rahandusministeerium)
  2. Ivi Kärt (vandeaudiitor, audiitorbüroo Rostok & Kärt)
  3. Laile Kaasik (vandeaudiitor, BDO Eesti AS)
  4. Maire Otsus-Carpenter (vandeaudiitor)
  5. Mare Kingo (jurist, Audiitorkogu kantsler)
  6. Stan Nahkor (vandeaudiitor, Ernst & Young Baltic AS)
  7. Triin Tats (siseaudiitor, AS SEB Pank)
  8. Egle Vainula (vandeaudiitor)


Menüü