Eve Kippar / 05.03.2020

TEAVITUS! Capella Consulting OÜ ja vandeaudiitori Raul Randväli kutseteenuse osutamisest.

Seoses järelevalvemenetlustes tuvastatud korduvate ja oluliste rikkumistega otsustas AJN 17.12.2019 otsusega tunnistada Capella Consulting OÜ (tegevusloa nr 267, äriregistri kood 11456648) tegevusloa kehtetuks ja võtta ära Raul Randvälja (Randväli) vandeaudiitori kutse (vandeaudiitori nr 467).

Tallinna Ringkonnakohus otsustas 02.03.2020 määrusega peatada AJN-i 17.12.2019 otsuse kehtivus kuni 30.06.2020, ehk kuni nimetatud tähtajani kehtib Capella Consulting OÜ tegevusluba ja Raul Randväljal on vandeaudiitori kutse.

Ringkonnakohtu hinnangul on praegusel juhul võimalik avalike huvide piisav kaitse tagada ka seeläbi, kui AJN avalikustab teabe audiitorettevõtja tegevusloa kehtetuks tunnistamise ja vandeaudiitori kutse äravõtmise kohta olukorras, kus kohtumenetluses on otsus vaidlustatud ja selle kehtivus on peatatud kuni 30.06.2020. Ringkonnakohtu hinnangul on avalikkusel võimalik ise otsustada, kas tellitav audiitorteenus on usaldusväärne. Capella Consulting OÜ klientidel on võimalik hinnata võimalikke riske ja nad saavad valida, kas Capella Consulting OÜ lõpetab pooleli olevad tööd, mille tähtaeg saabub 30.06.2020 või mitte.

 


Jaga artiklit:
Menüü