Grete Hallikvee / 13.01.2022

TEAVITAME! Ära on võetud vandeaudiitor Krista Vainola kutse ja kehtetuks on tunnistatud Audiitorkontroll OÜ tegevusluba

AJN otsustas 10.01.2022 toimunud koosolekul

(1) Tunnistada Audiitorkontroll OÜ (tegevusloa nr: 274, äriregistri kood: 14009625) tegevusluba kehtetuks kuna audiitorettevõtja on kahe aasta jooksul korduvalt ja olulisel määral rikkunud tema tegevust reguleerivates õigusaktides sätestatut.
(2) Võtta ära vandeaudiitori Krista Vainola (vandeaudiitori nr: 444) vandeaudiitori kutse vandeaudiitorile sätestatud nõuetele mittevastamise tõttu.

Jaga artiklit:
Menüü