Annika Kütt / 09.04.2021

Tallinna halduskohus jättis kehtima AJN-i otsused KPMG Baltics OÜ kvaliteedikontrolli tulemuse ja distsiplinaarkaristuse osas

Kohus nõustus AJN-i otsustes toodud põhjendustega, leidis, et need on õiguspärased ning tühistamiseks ei ole alust. Täpsemalt leidis kohus, et (a) auditi ja ülevaatuse töövõttude puhul tuleb esitiskiri allkirjastada kõigi juhatuse liikmete poolt, (b) KPMG Baltics OÜ on osutanud keelatud teenuseid, jättes ühel juhul tähelepanuta, et nõustamine omab olulist mõju kliendi igapäevategevusele ning tegevuse kaudu osaleti kliendi otsuste tegemise protsessis ning teisel juhul ei ole faktilistele ja tõendatud asjaoludele tuginedes dokumenteerinud sõltumatuse nõuete rikkumise puudumist vaatamata sellele, et see on nõutud vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu otsekohalduva määrusega nr 537/2014.

Kohtuotsus on KPMG Baltics OÜ poolt edasi kaevatud.
Jaga artiklit:
Menüü