Annika Kütt / 22.06.2020

Tallinna Halduskohtu otsusega jäi jõusse AJN-i otsus Osaühingu Audiitorbüroo Õnne Kurvet ja Õnne Kurvet suhtes

Osaühing Audiitorbüroo Õnne Kurvet ja Õnne Kurvet vaidlustasid Tallinna Halduskohtus AJN-i 23.04.209 otsuse, millega loeti audiitorbüroo kvaliteedikontroll läbituks tulemusega „punane“ – audiitorteenuse kvaliteet ei vasta nõuetele, oluline täiustamine nõutav, tunnistati Audiitorbüroo tegevusluba kehtetuks ja võeti ära vandeaudiitor Õnne Kurveti vandeaudiitori kutse. Tallinna Halduskohus jättis 20.06.2020 jõusse AJN-i vastava otsuse. 

AJN-i üks prioriteetidest on tagada kohane reageering korduvatele või olulistele rikkumistele vandeaudiitorite poolt. Käesoleval juhul on vandeaudiitor korduvalt ja oluliselt rikkunud erialanõudeid ning tema osutatud töö ei ole kvaliteetne, mistõttu oli põhjendatud nii tegevusloa kui kutse võtmine. 

Osaühing Audiitorbüroo Õnne Kurvet ja Õnne Kurvet saab otsuse peale kaevata 30 päeva jooksul.

Jaga artiklit:
Menüü