Annika Kütt / 14.05.2020

SELGITAME! Miks ei toimu kutseeksameid kuni 31.08.2020

AJN otsustas 12.05.2020 koosolekul tühistada planeeritud kutseeksamid ja kutseeksamite korraldamise kuni 31.08.2020. Tegemist on kaalutletud otsusega tulenevalt riigis kehtestatud eriolukorrast seoses koroonaviiruse COVID-19 levikuga. 27. aprillil kiideti heaks COVID-19 kriisist väljumise strateegia, mis lähtub piirangute sammhaaval ja tingimusliku prioritiseeritud vähendamise põhimõttest. Prioriteediks on esmajärjekorras kogu Eesti elanikkonda puudutavate teenuste taastamine. Kogu kriisist väljumise strateegia rakendamise perioodil kehtivad endiselt vähemalt järgmised kriteeriumid: haigusnähtudega inimeste kodus püsimine, hügieenireeglitest kinnipidamine, distantsreegli järgimine, pindade desinfitseerimine, vajaduse korral maskide kandmine (või muul moel suu ja nina katmine) ning riskirühmade (eakad inimesed, kroonilised haiged) täiendav kaitsmine. Lisaks on teada, et puudub koroonaviiruse COVID-19 osas tõhus ravi ning vaktsiin. Endiselt on fookuses koroonaviiruse COVID-19 kohapealse leviku tõkestamine, et vältida või minimeerida uut nakkuspuhangut.

 Kutseeksamite puhul on oluliseks faktoriks eksamile saabumise ja eksami toimumise keskkond. Vandeaudiitorite kutseeksamid toimuvad ministeeriumide ühishoones, kus töötavad Rahandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ning Justiitsministeeriumi ametnikud ja töötajad, kokku ca 1000 inimest. Arvutiklass, kus kutseeksameid korraldatakse, asub ministeeriumide ühishoone üldalal, mida kasutavad kõik ühishoone ministeeriumid ja nende töötajad. Seega seaksime arvutiklassi kasutamisel ohtu mitte ainult eksaminantide ja eksamikomisjoni liikmete, vaid lisaks ka kogu ühishoone töötajaskonna tervise, kellele see on igapäevaseks töökohaks.

 Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning kriisikomisjoni juhiste kohaselt peavad eksamite korraldamisel olema tagatud vähemalt järgmised eritingimused: 2 + 2 nõue, desinfitseerimise nõue, isikukaitsevahendid (nt näomaskid) eksamikomisjonil liikmetele, sh riskirühmades eksaminantidele ja eksamikomisjoni liikmetele FFP2 ja FFP3 maskid, ruumid peavad olema tuulutatud. Selliste nõuete täiemahuline järgimine ministeeriumide ühishoone ühisalal kui ka eksamiklassis oleks väga keerukas ja kõike arvesse võttes ei pruugiks olla ka mõistlik.

 Terviseamet on andnud lisaks juhised, et täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituse osas tuleb kutseeksamid edasi lükata kuni olukorra paranemiseni ehk eksami toimumise asukohas füüsiliselt kohal olles eksamit teha ei tohi. Vastutus on siinjuures pandud eksamite korraldajale. Eksamite korraldamisel tuleb tagada, et oma tegevusega ei suurendata nakkuse levikut. Kuivõrd olukorra paranemise aeg ei ole ette prognoositav, on riskide maandamiseks mõistlik eksamite korraldamisega taasalustamine lükata samasse aega tavakoolide kontaktõppe jätkumisega, mis tagab, et riiklikult on heaks kiidetud kontaktõppega jätkamine.

 Kokkuvõtvalt, kuna AJN vastutab eksamite korraldamise ja seeläbi ka koroonaviiruse COVID-19 mittelevitamise eest kutseeksamitel, olles vastutustundliku suhtumisega meie kõigi tervisesse, ei saa AJN lubada olukorda, kus kas eksaminandid, eksamikomisjon või ministeeriumide ühishoones olevad isikud oleksid nakatumisohus. Sellega aitame omalt poolt kaasa riigi nakkuspuhangust väljumise strateegiale. AJN teeb kõik mõistliku, et eksamitega saaks jätkata septembrist 2020.

 Hoiame ja austame nii enda kui teiste tervist!


Viidatud AJN-i otsuse sisust täpsemalt loe SIIT.
Jaga artiklit:
Menüü