Annika Kütt / 29.03.2019

Ringkonnakohus ei rahuldanud Aksella Laisaare kaebust AJN-i otsuse tühistamiseks

29.03.2019 Äripäeva artiklis "Facio ja Riito audiitor kaotas kohtus" on kirjeldatud Aksella Laisaare kaebuse, millega ta taotles edutult AJN-i otsuse tühistamist, tagamaid. 

Lühidalt on faktid järgmised. Aksella Laisaar jättis kümnest kaheksa auditi dokumentatsiooni AJN-ile esitamata ning esitatud kahe auditi dokumentatsioon ei vastanud olulises osas audiitortegevuse seaduses ja standardites nõutud kvaliteedile. Seetõttu võeti AJN-i 26.09.2017 otsusega Aksella Laisaarelt (vandeaudiitori nr 120) ära vandeaudiitori kutse. Aksella Laisaar vaidlustas AJN-i otsuse nii Tallinna Halduskohtus kui ka Tallinna Ringkonnakohtus, taotledes otsuse tühistamist. Mõlemas kohtuastmes leiti aga, et Aksella Laisaar ei oma head mainet ega usaldusväärsust, et olla vandeaudiitor.

Esialgse õiguskaitse alusel on Laisaarel siiski õigus vandeaudiitorina tegutseda kohtuvaidluse ajal. 

Eelnevalt on samal teemal Äripäevas ilmunud artikkel "Facio ja Riito audiitor õigustab kohtus dokumentide hävimist".
Jaga artiklit:
Menüü