Grete Hallikvee / 09.06.2022

Riigikohus rahuldas OÜ Audiitorbüroo Õnne Kurvet ja Õnne Kurveti kassatsioonikaebuse

Riigikohus otsustas 07.06.2022 otsusega rahuldada OÜ Audiitorbüroo Õnne Kurvet ja Õnne Kurveti kassatsioonikaebus millega tühistati AJN-i 23.04.2019 otsus, millega lõpetati OÜ Audiitorbüroo Õnne Kurvet kvaliteedikontroll tulemusega „punane“ – audiitorteenuse kvaliteet ei vasta nõuetele, oluline täiustamine nõutav ning tunnistati Audiitorbüroo tegevusluba kehtetuks ja võeti vandeaudiitor Õ. Kurvetilt ära vandeaudiitori kutse.

Riigikohus leidis, et rikkumisi ei saa lugeda oluliseks ainuüksi seetõttu, et neid on palju ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuses tuleb selgelt välja tuua, kuidas võis konkreetne rikkumine auditi arvamuse või ülevaate kokkuvõtte usaldusväärsust mõjutada.

Samuti asus Riigikohus seisukohale, et korduvateks saab lugeda ainult rikkumisi, mis on toime pandud kahe aasta jooksul enne tegevusloa kehtetuks tunnistamist ning rikkumiste tõttu hea maine ja usaldusväärsuse kaotusest võib rääkida alles siis, kui ei saa enam usaldada audiitori töö kvaliteeti. Ainuüksi standardi puudulik täitmine niisuguseks hinnanguks alust ei anna.


Jaga artiklit:
Menüü