Grete Hallikvee / 01.03.2022

Riigikohus ei võtnud menetlusse AJNi kassatsiooni KPMG kohtuasjas. Kehtima jääb ringkonnakohtu otsus.

Kohus rahuldas KPMG Baltics OÜ kaebuse ja tühistas AJNi 9.06.2020 otsuse, 11.08.2020 vaideotsuse ja 10.11.2020 otsuse. Kohus leidis, et  a) põhjendatud on üksnes AJNi etteheide tegevjuhtkonna liikmetelt kirjaliku kinnituse küsimise nõude rikkumise kohta, b) audiitor, audiitorettevõtja ega nende võrgustiku liige ei tohi olla auditeeritava üksuse peamine õigusnõustaja, samas on lubatud õigusnõustamine üksikküsimustes, kui sellega ei kaasne juhtimisvastutust (kliendi juhtkonna pädevusse kuuluvate otsuste tegemist) ega muul moel ohtu audiitori sõltumatusele, c) KPMG osutatud maksunõustamise teenustel ei ole ei eraldi ega kogumis olulist otsest mõju kliendi finantsaruannetele.
Jaga artiklit:
Menüü