Annika Kütt / 09.09.2020

Järelevalvetasu määr 2020/2021 majandusaastaks

Rahandusministri määrusega nr 33 kehtestati 2020/2021 majandusaasta järelevalvetasuks 0,8% audiitorettevõtja liikmemaksu arvestusperioodile eelneva arvestusperioodi summaarsest audiitorteenuste müügitulust.
Jaga artiklit:
Menüü