Grete Hallikvee / 12.10.2022

Järelevalve aastaraamat 2021/2022

Vastavalt audiitortegevuse seadusele avaldab järelevalvenõukogu igal aastal järelevalve aastaraamatu, millest nähtuvad järelevalvenõukogu tööplaanid ja tegevus ning selle tulemused. Samuti, kuidas on järelevalvenõukogu audiitortegevuse järelevalvet korraldanud ja juhtinud. Anname teada, et valminud on 2021/2022 tegevusaasta järelevalve aastaraamat.

Nii 2021/2022 kui ka varasemate tegevusaastate järelevalve aastaraamatud on leitavad AJN-i veebilehel alamjaotuses AASTARAAMAT.

Head lugemist!


Jaga artiklit:
Menüü