Grete Hallikvee / 15.10.2021

Järelevalve aastaraamat 2020/2021

Vastavalt audiitortegevuse seadusele avaldab järelevalvenõukogu igal aastal järelevalve aastaraamatu, millest nähtuvad järelevalvenõukogu tööplaanid ja tegevus ning selle tulemused. Samuti, kuidas on järelevalvenõukogu audiitortegevuse järelevalvet korraldanud ja juhtinud. Anname teada, et valminud on 2020/2021 tegevusaasta järelevalve aastaraamat.

Nii 2020/2021 kui ka varasemate tegevusaastate järelevalve aastaraamatud on leitavad AJN-i veebilehel alamjaotuses AASTARAAMAT.

Head lugemist!


Jaga artiklit:
Menüü