Annika Kütt / 15.10.2020

Järelevalve aastaraamat 2019/2020

Vastavalt audiitortegevuse seadusele avaldab järelevalvenõukogu igal aastal järelevalve aastaraamatu, millest nähtuvad järelevalvenõukogu tööplaanid ja tegevus ning selle tulemused. Samuti, kuidas on järelevalvenõukogu audiitortegevuse järelevalvet korraldanud ja juhtinud. Anname teada, et valminud on 2019/2020 tegevusaasta järelevalve aastaraamat.

Nii 2019/2020 kui ka varasemate tegevusaastate järelevalve aastaraamatud on leitavad AJN-i veebilehel alamjaotuses AASTARAAMAT.

Head lugemist!


Jaga artiklit:
Menüü