Annika Kütt / 17.10.2019

Järelevalve aastaraamat 2019

Vastavalt audiitortegevuse seadusele avaldab järelevalvenõukogu igal aastal järelevalve aastaraamatu, millest nähtuvad järelevalvenõukogu tööplaanid ja tegevus ning selle tulemused. Samuti, kuidas on järelevalvenõukogu audiitortegevuse järelevalvet korraldanud ja juhtinud.

AJN otsustas 15.10.2019 avaldada 2018/2019 tegevusaasta järelevalve aastaraamatu, mis on kättesaadav siit.

Nii käesoleva kui ka varasemate tegevusaastate järelevalve aastaraamatud on leitavad AJN-i veebilehel alamjaotuses AASTARAAMAT.

Head lugemist!


Jaga artiklit:
Menüü