Annika Kütt / 01.10.2019

ISA (EE) 250 standardi ja eetikakoodeksi muutus

AJN kinnitas 20.09.2019 otsusega:
1.1 Rahvusvahelise auditeerimise standardi (Eesti) 250 (muudetud)*.
Seaduste ja regulatsioonidega arvestamine finantsaruannete auditi
puhul;
1.2 Kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksi (Eesti).

ISA (EE) 250 standard ja eetikakoodeks on leitavad Audiitorkogu veebilehel alajaotises "Audiitorile".
Jaga artiklit:
Menüü