Grete Hallikvee / 10.10.2023

Ilmunud on järelevalve aastaraamat

Vastavalt audiitortegevuse seadusele avaldab järelevalvenõukogu igal aastal järelevalve aastaraamatu, millest nähtuvad järelevalvenõukogu tööplaanid ja tegevus ning selle tulemused. Samuti, kuidas on järelevalvenõukogu audiitortegevuse järelevalvet korraldanud ja juhtinud. Anname teada, et valminud on 2022/2023 tegevusaasta järelevalve aastaraamat.

Nii 2022/2023 kui ka varasemate tegevusaastate järelevalve aastaraamatud on leitavad AJN-i veebilehel alamjaotuses AASTARAAMAT.

Head lugemist!


Jaga artiklit:
Menüü