Eve Kippar / 01.02.2019

HOIATUS – AIVI VELLESTE ON LEMMUR OÜ KAUDU OSUTANUD EBASEADUSLIKULT AUDIITORTEENUST

Avalikes huvides läbiviidud järelevalvemenetluse tulemusena otsustas AJN 27.03.2018 võtta ära Aivi Velleste vandeaudiitori kutse (end. vandeaudiitori nr 92). Nimetatud kutse äravõtmise otsus hakkas kehtima 02.04.2018 ning alates nimetatud kuupäevast ei ole Aivi Vellestel vandeaudiitori aruande allkirjastamise õigust.

Meile teadaolevalt on Aivi Velleste sellele vaatamata osutanud Lemmur OÜ kaudu (äriregistri kood: 11050627) audiitorteenust ka peale 02.04.2018. Vastav teenus on osutatud seaduse vastaselt ja ei ole audiitorteenus. 

Meediakajastust antud teemal saab lugeda Äripäeva artiklist "Loa kaotanud audiitor tegutses edasi".
Jaga artiklit:
Menüü