Annika Kütt / 28.09.2020

Halduskohus ei rahuldanud Capella Consulting OÜ ja Raul Randväli taotlust ning nad ei või endiselt audiitorteenust osutada.

Capella Consulting OÜ ja Raul Randväli esitasid Halduskohtule taotluse tühistamaks AJN-i otsust, millega  millega tunnistati kehtetuks Capella Consulting OÜ tegevusluba ja võeti ära vandeaudiitori Raul Randväli kutse. Halduskohus ei rahuldanud taotlust ning Capella Consulting OÜ ja Raul Randväli ei tohi audiitorteenust osutada. 

Kaebaja võib antud otsuse edasi kaevata esitades apellatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtule.


Jaga artiklit:
Menüü