Annika Kütt / 29.01.2020

Halduskohus ei rahuldanud Capella Consulting OÜ ja Raul Randväli esialgse õiguskaitse taotlust ja nad ei või teenust osutada kohtuvaidluse ajal

Capella Consulting OÜ taotles halduskohtus esialgset õiguskaitset, et peatada AJN-i otsuse, millega tunnistati kehtetuks Capella Consulting OÜ tegevusluba ning võeti ära vandeaudiitori Raul Randväli vandeaudiitori kutse, kehtivus. AJN-i esimees Siim Tammeri hinnangul on arusaadavalt tegu piiranguga isikute õiguses – mitte tegeleda kohtuvaidluse ajal audiitori kutsega – kuid see on asjaolusid arvesse võttes hädavajalik. Vandeaudiitor, kes on korduvalt ja oluliselt rikkunud kehtivaid õigusnorme, ei saa jätkata ebakompetentse teenuse osutamist. Seda isegi kohtuvaidluse ajal. Siim Tammer: „Jagame arusaama, et vandeaudiitori töö on sellise olulise avaliku huvi kaaluga ja mõjuga, et see on igal juhul suurem kui keelu riive üksikule vandeaudiitorile. Oleme lähiajal korduvalt reageerinud ja reageerime ka tulevikus oludele, kui oleme tuvastanud tugevalt ebakompetentset teenust osutava vandeaudiitori.“


Jaga artiklit:
Menüü