Annika Kütt / 11.09.2019

Eksamikomisjoni liikme nimetamine ja tagasikutsumine

AJN otsustas 10.09.2019:
  1. nimetada vandeaudiitori kutseeksami eksamikomisjoni liikmeks Liisi Semjonov (vandeaudiitori nr 682) ning
  2. kutsuda tagasi eksamikomisjoni liikme Stan Nahkor (vandeaudiitori nr 508).
Jaga artiklit:
Menüü