Eve Kippar / 20.04.2018

Avalik ettepanek töövõtja leidmiseks 

Audiitortegevuse järelevalve nõukogu (AJN) kutsub esitama pakkumust kutseeksami IFRS mooduli küsimuste, ülesannete ja nende vastuste üle vaatamiseks ning uute koostamiseks.
AJN-i eesmärgiks on leida töövõtja, kes vaataks üle olemasolevad IFRS eksamiküsimused, ülesanded ja nende vastused, analüüsiks nende jaotust ning vajadust eksamiprogrammi raames ning koostaks täiendavaid eksamiküsimusi.

Täiendavat infot pakkumiskutse osas saab Marika Taalilt, marika.taal@fin.ee.

Palume pakkumused saata digitaalselt allkirjastatuna, hiljemalt 10. maiks 2018 AJN-i e-posti aadressile ajn@ajn.ee.

Täpsema informatsiooni pakkumuse esitamise kohta leiate siit.

Küsimuste ja ülesannete formaat.

Rahandusministri 07.07.2011 määruse nr 36 Lisa 3.Jaga artiklit:
Menüü