Eve Kippar / 13.03.2018

Ära on võetud Indrek Kruhberg’i vandeaudiitori kutse

13.02.2018 otsustas AJN, lähtudes audiitortegevuse seaduse § 32 lõike 4 punktist 3, § 39 lõigetest 1-3 ja § 124 lõike 1 punktist 13, võtta ära Indrek Kruhberg’i vandeaudiitori kutse (end. vandeaudiitori nr: 54).


Jaga artiklit:
Menüü