Annika Kütt / 12.08.2020

Alates 27.08.2020 toimuvad taas kutseeksamid

AJN otsustas 11.08.2020, et alates 27.08.202 viiakse läbi ja võetakse vastu kutseeksameid vastavalt järelevalvenõukogu 29.10.2019 otsusega kinnitatud eksamikavale. Uudise eksamikava osas, millele on lisatud mh eksamikava, leiab SIIT

Eksamite korraldamisel peab eksamikomisjoni esimees tagama covid-19 viiruse leviku tõkestamise meetmete kasutamise eksami ajal (arvestades riiklikke asjakohaste suunistega). Samuti on eksmikomisjoni juht kohustatud eksami ära jätma ja/või katkestama, kui ilmneb vahetu oht eksami korraldajatele ja/või eksaminandidele.
Jaga artiklit:
Menüü