Annika Kütt / 11.11.2020

AJN karistas KPMG-d rahatrahviga

AJN otsustas 09.11.2020 koosolekul lõpetada distsiplinaarmenetluse KPMG Baltic OÜ osas trahviga summas 16 000 eurot.

AJN-i distsiplinaarmenetlus seondub varasema kvaliteedikontrolli lõpetamise otsusega, mille tulemusel AJN alandas KPMG kvaliteedimärgise hinnangule „kollane“. Viidatud kvaliteedikontrolli raames oli AJN tuvastanud sellised üksikud rikkumised, mis viisid distsiplinaarmenetluse alustamiseni ja trahvi määramiseni.

AJN on distsiplinaarmenetluses karistanud KPMG-d kolme rikkumise eest: (i) KPMG on rikkunud avaliku huvi üksusele teenust osutades üldise õigusnõustamise teenuse osutamise keeldu; (ii) KPMG on osutanud avaliku huvi üksusele keelatud maksunõustamise teenust ega ole nõutavalt dokumenteerinud sellise teenuse osutamise lubatavust ning (iii) KPMG on rikkunud korduvalt AudS § 55 lõikest 3 tulenevat kohustust.

AJN-i esimees Siim Tammer: „Distsiplinaarmenetluse lõpetamisega ja trahvi määramisega on meie poolt lõppenud KPMG-d puudutavad järelevalvemenetlused seoses kvaliteedikontrollis tuvastatud puudustega. Eilne otsus näitab, et endiselt on aktuaalne keelatud auditiväliste teenuste osutamise temaatika. Tegu on sisuliselt puhta konkurentsi ja huvide konflikti maandamise küsimusega: avaliku huvi üksuse kliendile, kellele ollakse varasemalt osutatud teatud muid teenuseid, ei tohi hiljem audititeenust osutada. Selline klient peab paraku minema oma auditiga konkurendi juurde.“

AJN saab maksimaalselt määrata trahvi summas 32 000 eurot, käesoleval juhul oli trahvi suurus 16 000 eurot. Siim Tammer: „Vastav trahv on AJN-i jaoks suurimaid määratud trahve. Loodetavasti KPMG teeb sellest omad järeldused ning lisaks vaidlustele järelevalvega tegeleb ka sisus tuvastatud puuduste ületamisega.“ 

KPMG on varasemalt vaidlustanud talle AJN-i poolt tehtud kvaliteedikontrolli raames antud hinnangu „kollane“, vastav vaidlus on hetkel kohtus pooleli. Käesolevat distsiplinaarmenetluse otsust saab KPMG vaidlustada 30 päeva jooksul.
Jaga artiklit:
Menüü