Annika Kütt / 14.08.2019

AJN kinnitas korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekirja

AJN otsustas 14.08.2019, tuginedes audiitortegevuse seaduse § 124 lõike 1 punktile 6, § 136 lõigetele 1-3, §-le 137 ja kvaliteedikontrolli korra §-dele 5, 7-9 ning § 14 lõikele 1:

  1. Kinnitada korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekiri kontrolliperioodi 01.07.2013-30.06.2019 kohta.
  2. Kvaliteedikontrolli läbiviimise perioodiks on ajavahemik 01.09.2019-31.08.2020.

Korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekiri on kättesaadav siit.


Jaga artiklit:
Menüü