Eve Kippar / 13.08.2018

AJN kinnitas korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekirja

AJN otsustas 09.08.2018, tuginedes audiitortegevuse seaduse § 124 lõike 1 punktile 6, § 136 lõigetele 1-3, §-le 137 ja kvaliteedikontrolli korra §-dele 5, 7-9 ning § 14 lõikele 1:

1. Kinnitada korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekiri kontrolliperioodi 01.07.2012-30.06.2018 kohta (lisatud).

2. Kvaliteedikontrolli läbiviimise perioodiks on ajavahemik 01.09.2018-30.06.2019.


Korralise kvaliteedikontrolli valimisse kuuluvate isikute nimekiri on kättesaadav siit.


Jaga artiklit:
Menüü