Annika Kütt / 29.10.2020

AJN kinnitas 2020/2021 eelarve

AJN kinnitas 27.10.2020 toimunud koosolekul Audiitorkogu majandusaasta 01.07.2020 – 30.06.2021 eelarve järelevalveosa. 

Kinnitatud eelarves juhime tähelepanu kahele olulisele asjaolule. Esiteks on võrreldes eelmise eelarveperioodiga järelevalve korraldamiseks antavat riigipoolset sihtotstarbelist eraldist vähendatud oluliselt. Teiseks vähendas rahandusminister määrusega järelevalvetasu määrates 2020/2021 majandusaasta järelevalvetasuks 0,8% audiitorettevõtja liikmemaksu arvestusperioodile eelneva arvestusperioodi summaarsest audiitorteenuste müügitulust. Varasemalt on järelevalvetasu määraks olnud vastavalt 1%. Audiitortegevuse seaduse kohaselt võib järelevalvetasu määr olla vahemikus 0,7-2,4% audiitorettevõtja liikmemaksu arvestusperioodile eelneva arvestusperioodi summaarsest audiitorteenuste müügitulust.

Tulude laekumise muutustest sõltuvalt on Audiitorkogu eelarve järelevalveosa tulude ja kulude vahena tekkiv eelarveosa tulem negatiivne ja seda nii 2020/2021 eelarves kui ka 2021/2022 järelevalveosa eelarve prognoosis. Sellega seoses ja oludes, kui riigipoolset sihtotstarbelist eraldist tulevikus ei suurendata, võib prognoosida järelevalvetasu määra kasvu lähiaastatel ja sektori kanda kogu Audiitorkogu kulude jätmist. 

Jaga artiklit:
Menüü