Annika Kütt / 10.12.2020

AJN-i töötajad osalesid virtuaalsel CEAOB koosolekul

18. – 20. novembril toimus järjekordne CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies) koosolek, millel osalesid AJN-i kvaliteedikontrolli spetsialistid Tuuli Kattago ja Ulvi Sloog. Seekordne koosolek toimus videokonverentsi lahendusi kasutades.

Kõik CEAOB töögrupid andsid ülevaate tehtud tööst ning kiideti heaks tööplaan 2021. aastaks.

IAASB ja IESBA esindajad tegid ettekanded käimas olevatest projektidest.

Toimusid kohtumised PwC, KPMG ja Mazars võrgustike esindajatega. Läbivaks teemaks nendel kohtumistel oli audiitorettevõtete kohandumine Covid-19 tingimustes.

CEAOB tegemistest saab lähemalt informatsiooni siit:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/regulatory-process-financial-services/expert-groups-comitology-and-other-committees/committee-european-auditing-oversight-bodies_en


Jaga artiklit:
Menüü