Annika Kütt / 16.12.2019

AJN-i esindaja osales CEAOB töögrupi kohtumisel 20. – 21. novembril 2019. a

20. – 21. novembril 2019. a toimus Bukarestis seitsmes CEAOB (Commitee of European Auditing Oversight Bodies) inspekteerijate töögrupi koosolek. Kohtumiste eesmärgiks on jagada erinevate Euroopa inspekteerijate vahel parimat praktikat ja ühtlustada töömeetodeid. Koosolekul osalesid 26 riigi esindajad, sh Eestist AJN-i kvaliteedikontrolli spetsialist Tuuli Kattago. Koosolekul osalesid ka rahvusvahelise standardiloome organisatsioonide IAASB (International Audit and Assurance Standard Setting Board) ja IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants)  juhtorganite esindajad, kes tutvustasid standardiloome alast tegevust ja potentsiaalseid muutusi standardites, mis võiksid vähendada inspektorite poolt tuvastatavate auditi kvaliteeti puudutavate tähelepanekute hulka. Peeti dialoogi EY võrgustiku esindajatega, et arutada nende edasisi plaane ja tegevusi auditite kvaliteedi parandamisel. Analüüsiti ühiseid inspekteerimistähelepanekuid ja arutati muid teemasid. Sündmust kajastava inglisekeelse pressiteate leiab veebiaadressilt https://ec.europa.eu/info/files/191121-ceaob-subgroups-inspections-summary_en.
Jaga artiklit:
Menüü