Annika Kütt / 26.06.2020

AJN esitas Audiitorkogule ettepanekud täiendusõppe korraldamiseks

Audiitortegevuse seaduse (AudS) § 102 lg 1 punkti 4 kohaselt on Audiitorkogu eesmärgiks mh Audiitorkogu liikmetele täiendusõppe korraldamine. AudS § 115 lg 2 punkti 6 kohaselt on Audiitorkogu juhatuse pädevuses viia läbi vandeaudiitorite täiendusõpe.

Tuginedes eeltoodule, ning võttes arvesse asjaolu, et AJN on järelevalve eest vastutav sõltumatu Audiitorkogu organ, esitas AJN Audiitorkogule perioodil 01.09.2019-19.06.2020 läbiviidud kvaliteedikontrollide tähelepanekute pinnalt oma ettepanekud perioodi 01.07.2020 - 30.06.2021 täiendusõppe plaani koostamiseks.

AJN-i ettepanekud leiate SIIT.
Jaga artiklit:
Menüü