Grete Hallikvee / 04.07.2023

AJN esindaja osales CEAOB kohtumisel

AJN esindaja osales 21.-22. juunil 2023 toimunud CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies) inspekteerimise töögrupi kohtumisel Sloveenias Ljubljanas. Kohtumist juhatas Saksamaa järelevalveorganisatsioon AOB ja osalejaid oli 29 riigist. Teemadering oli mitmekesine ja kohtumise eesmärgiks oli jagada ja toetada püüdlusi avaliku huvi kaitsmisel arendades jätkuvalt auditite kvaliteeti ja parandada huvigruppide usaldust finantsaruannete vastu.

Kohtuti Deloitte ja Mazarsi võrgustike esindajatega, et arutada nende plaane ja tegevust. Töögrupile anti ülevaade arengutest Euroopa kestlikkusaruandluse standardite osas (ESRS) mida tuleb rakendada 2022.a. vastu võetud Kestlikkusaruandluse direktiivi (CSRD) kohaselt Euroopa Liidus alates 2024. Töögrupp kohtus Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) esindajaga, arutas finantsasutuste auditite kohta tehtud tähelepanekuid ja nende põhjuseid ning liikmete inspekteerimise meetodeid ja lähenemisviise.
Jaga artiklit:
Menüü