Annika Kütt / 04.01.2021

Vandeaudiitori osutatavate teenuste usaldusväärsus

Harju Maakohtu 22.02.2019 otsuses (tsiviilasja number 2-15-12922)  toodud asjaolude kohaselt määras kohus pankrotis oleva ettevõtte maksejõuetuse tuvastamise aja ja põhjuste väljaselgitamiseks ekspertiisi ning ekspertiisi tegemine tehti ülesandeks vandeaudiitorile Sergei Tšistjakov. Kohtuotsuse kohaselt jääb kohtule selgusetuks, miks on vandeaudiitor Sergei Tšistjakov otsustanud ekspertiisi tegemise käigus eirata vahekohtu otsust ning on asunud hoopis teisele seisukohale. Kohus leiab, et selline eksitus, kas tahtlik või mitte, näitab Sergei Tšistjakovi pinnapealset suhtumist temale antud ülesandesse. Lisaks märgib kohus, et vandeaudiitori Sergei Tšistjakov arvamus põhineb mitmetel oletustel ning ebaõigetel eeldustel, mistõttu on tegemist ebausaldusväärse tõendiga ja kohus jättis selle asja lahendamisel tähelepanuta.
Jaga artiklit:
Menüü