Audiitorettevõtja / 
Vandeaudiitor
Distsiplinaarmenetluse
lõpetamise otsuse
kuupäev

Karistus
Anti Noor
14.04.2020
Rahatrahv 1500 eurot
Siret Nuutmann
14.04.2020
Rahatrahv 200 eurot
Artur Suits
14.04.2020
Rahatrahv 1500 eurot
Maria Utenkova14.04.2020 Noomitus
 Marko Siinmaa12.05.2020Noomitus
 Ksenia Tšahhirov28.04.2020Noomitus
 Kristi Ziugov12.05.2020Noomitus

Menüü