Audiitorettevõtja / vandeaudiitorDistsiplinaarmenetluse lõpetamise otsuse kuupäevKaristus
Audiitorbüroo Audit Advisory OÜ23.10.2018Rahatrahv 3500 eurot
Acta Audit OÜ03.12.20181) Rahtrahv 1300 eurot,
2) täiendav kutseeksamile saatmine, sooritada hiljemalt 30.06.2019,
3) tegevusloa peatumine alates 01.01.2019 kuni eduka kutseeksami sooritamiseni antud tähtaja sees.
Grant Thornton Baltic OÜ23.10.2018Rahatrahv 1500 eurot
HLB Expertus KLF OÜ23.10.2018Noomitus
Osaühing Roland18.12.2018Rahatrahv 750 eurot
Aleksei Kadõrko06.06.2019Rahatrahv 1500 eurot
Artur Suits21.05.2019Rahatrahv 500 eurot
Anti Noor18.06.2019Rahatrahv 600 eurot
Siret Nuutmann18.06.2019Noomitus
AS Deloitte Audit Eesti
 27.08.2019
Rahatrahv 10 000 eurot
 Hea Tava OÜ
 27.08.2019
Rahatrahv 1650 eurot
Osaühing A & M Audit
   27.08.2019
 Rahatrahv 1750 eurot

Menüü